YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

Miten uhkiin varaudutaan?

Sähköposti Tulosta PDF

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusuhkat ulottavat vaikutuksensa laajalle. Esimerkiksi raju tartuntatautiepidemia voi paitsi heikentää ihmisten hyvinvointia, myös ruuhkauttaa sairaalat, keskeyttää normaalin koulunkäynnin ja jopa hidastaa kansainvälistä liikennettä. Sen vuoksi uhkiin varaudutaan eri toimijoiden yhteisvoimin.

Yhteistyöllä varmistetaan, että tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi, mutta myös vältetään päällekkäisyydet ja vähennetään toiminnasta syntyviä kustannuksia. Tavoitteena on saada käyttöön kaikkien toimijoiden voimavarat, kun yhteiskunnan turvallisuus on uhattuna. Tätä toimintamallia kutsutaan kokonaismaanpuolustukseksi. Kokonaismaanpuolustuksen avulla pidetään yllä yhteiskunnan toimivuutta, edistetään kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta ja turvataan Suomen valtion itsenäisyys.

Yhteistyön toimivuutta testataan ja kehitetään valmiusharjoituksissa, joita järjestävät niin ministeriöt, aluehallinto, yksittäiset kunnat kuin järjestötkin.

Lue, miten eri toimijat varautuvat kriiseihin:

 

Turvallisuustutkimus

Suomalaiset ja kansainväliset tiede- ja tutkimusyhteisöt tuottavat jatkuvasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Tutkimus auttaa viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä analysoimaan toimintaympäristöään ja suunnittelemaan varautumistaan kriiseihin. Tutkimuksen avulla voidaan myös kehittää uusia käytännön välineitä ja järjestelmiä kriisien hallintaan.