YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

Hoten

E-postadress Skriv ut PDF

Det finska samhället är synnerligen tryggt. Trots det uppkommer också under normala förhållanden störningssituationer som allvarligt kan påverka många finländares liv. Under de senaste åren har sådana varit t.ex. vattenkrisen i Nokia och fallen med skjutningar i skolor.

I säkerhetsstrategin för samhället har hotmodeller sammanställts som grund för beredskapsarbetet. De är beskrivningar av situationer som kan äventyra säkerheten i samhället och dess vitala funktioner. Hotmodellerna är:

 

 • allvarliga störningar i kraftförsörjningen
 • allvarliga störningar i datakommunikationen och informationssystemen
 • allvarliga störningar i transportlogistiken
 • allvarliga störningar i livsmedelsförsörjningen
 • allvarliga störningar i finans- och betalningssystemet
 • störning i tillgången på finansiering för den offentliga ekonomin
 • allvarliga störningar i befolkningens hälsa och välfärd
 • storolyckor, extrema naturfenomen och miljöhot
 • terrorism och annan brottslighet som äventyrar samhällsordningen
 • allvarliga störningar i gränssäkerheten
 • politisk, ekonomisk och militär påtryckning samt
 • användning av militära maktmedel

 

Genom att tillämpa hotmodellerna i sin egen verksamhetsomgivning kan myndigheterna, organisationerna och företagen planera sin beredskap. Till exempel i många kommuner har beredskapsplanen utarbetats utgående från En säkerhetsstrategi för samhället.