YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

Beredskapen

E-postadress Skriv ut PDF

Säkerhetshoten mot det finska samhället har vidsträckta konsekvenser. Till exempel en våldsam smittsam sjukdomsepidemi kan förutom försvaga människornas välmåga också orsaka rusning på sjukhusen, avbryta normal skolgång och t.o.m. medföra att den internationella trafiken går långsammare. Därför bereder man sig på hot med gemensamma krafter hos olika aktörer.

Genom samarbete säkerställs det att de uppgifter som är nödvändiga blir omskötta, men också att överlappande verksamhet kan undvikas och kostnaderna av verksamheten minskas. Målet är att få alla aktörers resurser i användning när samhällets säkerhet är hotad. Denna handlingsmodell kallas för totalförsvar. Med hjälp av totalförsvaret upprätthålls samhällets funktion, främjas medborgarnas välbefinnande och säkerhet och tryggas finska statens självständighet.

Att samarbetet fungerar testas och utvecklas i beredskapsövningar, som ordnas såväl av ministeriet, regionförvaltningen, enskilda kommuner som av organisationer.

Läs om hur de olika aktörerna bereder sig på kriser:

 

Säkerhetsforskning

Finska och internationella vetenskaps- och forskningssamfund producerar hela tiden nya rön om säkerheten. Forskningen hjälper myndigheterna, näringslivet och organisationerna att analysera sin omgivning och planera sin beredskap inför kriser. Med hjälp av forskningen kan också nya praktiska metoder, redskap och system för hantering av kriser utvecklas.