YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

Mitä ovat yhteiskunnan elintärkeät toiminnot?

Sähköposti Tulosta PDF

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot muodostuvat asioista, jotka pitävät turvallisen arjen rattaat pyörimässä – esimerkiksi toimivasta oikeuslaitoksesta, riittävästä rajavartioinnista, sujuvasta liikenteestä ja puhtaasta elinympäristöstä. Kun yhteiskunnan perustoiminnot ovat kunnossa, kriiseistä voidaan palata normaaliin elämään ilman, että koko yhteiskunnan perusta järkkyy. Elintärkeiden toimintojen merkityksen huomaa, jos jokin menee pahasti vikaan: sattuu vaikkapa laaja sähkökatko tai suuronnettomuus.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava kaikissa tilanteissa, yhtä lailla normaalioloissa kuin kriisin sattuessa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa elintärkeät toiminnot on otettu varautumistyön lähtökohdaksi. Siinä elintärkeiksi toiminnoiksi on määritelty:

 

Näiden toimintojen turvaamisessa kaikilla yhteiskunnan toimijoilla – viranomaisilla, yrityksillä, järjestöillä ja turvallisuustutkimusta tekevillä yhteisöillä – on tärkeä rooli.
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Valtion johtaminen

Valtion johtaminen

Valtiota johtavat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä ministeriöt ja niiden alainen hallinto. Kaikissa oloissa on varmistettava, että valtion ylin johto pystyy paitsi tekemään per...

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Valtiojohto pitää yhteyksiä ulkovaltoihin ja varmistaa, että Suomi saa maailmalla äänensä kuuluviin. Kansainvälisten järjestöjen kautta Suomi osallistuu myös kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioih...

Lue lisää

Suomen puolustuskyky

Suomen puolustuskyky

Riittävä puolustuskyky ehkäisee Suomen joutumista painostuksen tai sotilaallisen voimankäytön kohteeksi. Suomen puolustuskyvyn uskottavuus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, vahvaan maanpuolustusta...

Lue lisää

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus

Sisäistä turvallisuutta ylläpitämällä ehkäistään ja hallitaan Suomeen ja Suomessa asuviin ihmisiin kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia, ympäristövahinkoja ja muita häiriöitä. Toimiva oikeusturvajärj...

Lue lisää

Talouden ja infrastruktuurin toimivuus

Talouden ja infrastruktuurin toimivuus

Toimivassa talousjärjestelmässä kansalaiset ja elinkeinoelämä pystyvät huolehtimaan perustarpeistaan. Myös valtio pystyy rahoittamaan toimintansa. Poikkeusoloissa viranomaisten on säädeltävä taloutta ...

Lue lisää

Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky

Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky

Väestön toimeentuloturvalla ja toimintakyvyllä tarkoitetaan yhteiskunnan kykyä tuottaa ihmisille välttämätön sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Tukemalla ihmisten kykyä selviytyä...

Lue lisää

Henkinen kriisinkestävyys

Henkinen kriisinkestävyys

Henkisestä kriisinkestävyydestä huolehtimalla vähennetään kriiseistä aiheutuvia henkisiä paineita ja helpotetaan niistä selviytymistä. Samalla vahvistetaan yhteisvastuullisuutta ja maanpuolustustahtoa...

Lue lisää